NDT 2017 – Sett av datoen

Årets Norske Tysklærerdager finner sted 26.-28. Oktober ved ILS/UiO Oslo. Hva må gjøres? 1. Åpne din kalender, 2. Søk torsdag-lørdag i uke 43, 3. Skriv inn “NDT” med store bokstaver, 4. Snakk med skoleledelsen om deltakelse og finansiering, 5. Gled deg til NDT 2017! Les mer her.

“Bunte Busse” – ny stipendordning for klassereiser til Tyskland – frist: 31.08.17

Tenker du også ofte at det ville vært fint med et stipendtilbud for tyskklasser som ligner Trollstipendet for franskelever? Tiden er inne! TYSKFORUM har med hjelp av eksterne midler opprettet en stipend- og reiseordning kalt “Bunte Busse”. Gjennom Bunte-Busse-stipend kan du som medlem i TYSKFORUM – norsk tysklærerforening få støtte…

Les mer

Studere i Tyskland? ANSA hjelper!

ANSA har i år en egen tysklandssatsing støttet av Kunnskapsdepartementet. Målet er å få flere til å studere i Tyskland på hel- og delgrad. Som en del av denne satsingen, ønsker ANSA å inspirere og informere alle som er interesserte i å studere i Tyskland. Her er ANSAs tilbud til…

Les mer