Verband

 Hva er og hva gjør Tyskforum – norsk tysklærerforening?

Tyskforum er den viktigste interesseorganisasjonen for tysklærere og andre tyskeksperter i Norge. Hvis du arbeider i grunnskole, videregående skole, høyskole, universitetet eller voksenutdanning, bør du være medlem hos oss. Vi er pådrivere for tyskfaget på alle nivåer.

Tyskforum fremmer tysk språk og kultur overfor og i samarbeid med norske utdanningsinstitusjoner, medier, næringsliv, og politiske institusjoner. Vi følger opp tyskdebatten i samfunnet og tar opp aktuelle temaer i artikler, bl.a. i vår egen publikasjon aktuelles og i skolebladene.

Her kan du lese mer om medlemskapet hos oss.

Se her for våre vedtekter.

Undervisningsideer, aktuelle informasjoner, og liknende finnes også på TYSKFORUM sin facebook-side for medlemmer.

Vi har et nært samarbeid bl.a. med Goethe-Institut, høyskolene og universitetene, Utdanningsforbundet og Fremmedspråksenteret i Halden. Se nærmere på siden Partner”

berlin_sunset

Kommentare sind geschlossen