Fremmedspråksenteret feiret 10 års jubileum

Fremmedspråksenteret feiret 10 års jubileum med en konferanse 22. juni i Halden. Programmet besto ikke bare av flere innlegg om engelsk som fremmedspråk, men også innehold et foredrag om nettbaserte språkkurs og et programmatisk innblikk i språklæringens framtid av Sarah Breslin, direktøren til Det europeiske fremmedspråksenteret i Graz. Alle innlegg ble tatt opp og finnes her. Det er synd at verken spansk, fransk eller tysk var representert med et innlegg på konferansen. Men vi vet jo at fremmedspråksenteret qua mandat støtter og fremmer alle fremmedspråk på samme måte. TYSKFORUM gratulerer med dagen!

Comments are closed.