17 stipend for å delta på sommerkurs og studieopphold i Tyskland – frist: uke 11


Også i år kan norske elever søke om stipend for å delta på studieopphold “Internationales Preisträgerprogramm” eller sommerkurs «Deutschland Plus» i Tyskland!

Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (5 stipend)

“Internationales Preisträgerprogramm” er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen og har en spesiell interesse for tysk språk og kultur. Programmet finansieres av Forbundsrepublikken Tysklands utenriksdepartement. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo-Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også et språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier.

Studieoppholdet vil foregå fra 21. juni til 24. juli 2018.

Sommerkurs «Deutschland Plus» (12 stipend)

„Deutschland Plus“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tysk språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo-Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene.

Sommerkurset finner sted fra 26. juni til 15. juli 2018 i Langerwehe og Berlin.

Hvem kan søke?

Elever i videregående skole som har gode tyskkunnskaper (tilsvarende tysk nivå 2). Elevene som søker, må ikke ha fylt 18 før de kommer hjem fra studieoppholdet.

Når og hvordan søke?

Søknader skal skrives på arrangørens skjemaer og leveres skolene. Skolene sender søknader for sine kandidater til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen som igjen innstiller kandidater fra fylket sitt. Skulle det være vanskelig å finne riktig kontaktperson i Fylkeskommune, bes tysklærerne om å kontakte SIU (Anna Lena Jammer, anna.jammer [at] siu.no eller 90 223 991) slik at det kan etableres kontakt.

OBS: Frist for innlevering av søknader bestemmes av hver fylkeskommune. Derfor bes tysklærerne og skolene om å ta kontakt med Opplæringsavdelingen i fylkeskommune så fort som mulig for å få opplyst den eksakte fristen.

Elever som er interessert i å delta på sommerkurs eller studieopphold i Tyskland, kan kontakte tysklæreren eller rådgiveren på skolen for å få mer informasjon om programmene og søknadspapirene.

For mer info, besøk siu.no

Comments are closed.