Seminarer


Nye veier i språkfagene? Språkkonferanse 24. september 2015

UiT og Fremmedspråksenteret invitererer til en språkkonferanse 24. september i Tromsø. Første del av dagen er felles program, så kommer to parallelle seksjoner med eksempler på undervisningsmetoder med både estetisk og teknologisk tilnærming. Hvordan bruke drama, nye medier, sang og film i språkundervisningen? Hvordan jobbe med digital samskriving, sammensatte tekster,…

Les mer