DACHL-Fundstücke-konkurranse for tysklærere

Mellom 15. Oktober 2015 og 29. Februar 2016 arrangeres den første runden av konkurransen “DACHL-Fundstücke”. Tysklærere fra hele verden inviteres å delta gjennom å sende inn objekter som er tilknyttet de offisielt tysktalende landene, deres mennsker og hverdag, språk og fortellinger, historie og nåtid; og bruke dem i undervisningen sin.…

Les mer

Kurs i “Aktuelle Landeskunde” i Lübeck 8.-14.11.

Fra 8. til 14. November 2015 arrangeres det et videreutdanningskurs om “Aktuelle Landeskunde intensiv” i Lübeck, hvor det er foreløpig opp til 12 ledige plasser for tysklærere fra Estland, Norge, Sverige og Danmark. Programmet og stipendordningen finnes her: http://www.deutausges.de/freie-plaetze.html Søknaden skal sendes innen senest 20. oktober 2015 til info@deutausges.de Please…

Les mer

FST-spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i fremmedspråk

De tre språklærerforeningene (fransk, spansk og tysk) har gjennomført en spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i fremmedspråk på norske videregående skoler. http://fstnorge.blogspot.no/2015/09/sprreunderskelsen-om-den-skriftlig.html http://fstnorge.blogspot.no/2015/09/sprreunderskelsen-om-den-skriftlig.html Please follow and like us:

Les mer

Nye veier i språkfagene? Språkkonferanse 24. september 2015

UiT og Fremmedspråksenteret invitererer til en språkkonferanse 24. september i Tromsø. Første del av dagen er felles program, så kommer to parallelle seksjoner med eksempler på undervisningsmetoder med både estetisk og teknologisk tilnærming. Hvordan bruke drama, nye medier, sang og film i språkundervisningen? Hvordan jobbe med digital samskriving, sammensatte tekster,…

Les mer