Vårseminar om “komplekse tekster” i Tromsø – frist: 10. mars

TYSKFORUM og DAAD-lektor Veronika Hamann inviterer til et nytt vårseminar på torsdag 15. mars 2018, kl. 13.30-15.30 ved Kongsbakken vgs i Tromsø. Seminarets tema: “Samskriving og felles refleksjon om gode tekster” Skriving av komplekse tekster i fremmedspråkundervisningen utfordrer elever på mange måter, siden det krever en god del tekstkompetanse, læringsstrategier og…

Les mer

#velgtysk – Språkvalgkampanje 2018

Snart skal elevene i 7. klasse velge fremmedspråk. I den forbindelse drar TYSKFORUM i gang en språkvalgkampanje, rettere sagt en #velgtysk-kampanje. Kampanjen skal gjennomføres som en selfie-video-konkurranse med korte filmsnutter produsert av nåværende og tidligere tyskelever. Målet er også å få med kjente personligheter med en sterk tilknytning til Tyskland.…

Les mer

Gründerszene Berlin 2018 – frist 14.02.2018

  Studienreise vom 09.05.18 – 13.05.2018 Wie lassen sich das Thema „Gründerszene“ und der Gründergedanke sinnvoll in den DaF-Unterricht integrieren? In diesem Jahr bieten das TYSKFORUM und aubiko e.V. eine außergewöhnliche Reise in das Szenenleben Berlins mit seinen vielfältigen Startups und Gründergeschichten an. Bei dieser Reise steht die fachliche Weiterbildung aktiver…

Les mer

DNSZ-etterutdanningskurs i Kiel – frist 15.01.18

Det tysk-norske studiesenteret ved Christian-Albrechts-universitetet i Kiel tilbyr to meget interessante videreutdanningskurs for norske tysklærere i juni 2018. Det første kurset “Didaktisk etterutdanning for norske tysklærere” fra 18. til 22. juni 2018 (uke 25) omhandler bl.a. didaktisering av internettinnhold og undervisning med smartboardet, mens det andre kurset “Intensivkurs tysk for norske tysklærere” fra…

Les mer

KuS-etterutdanningskurs i Østerrike 2018

Se opp og hør – Som hvert år rundt denne tiden er onlineregistreringen til neste års etterutdanningskurs fra “Kultur und Sprache”, et program av det østerrikske utdanningsdepartementet (BMB), åpnet. Kollegene i “Kultur und Sprache” kan tilby totalt 6 internasjonale etterutdanningskurs for tysklærere og germanister med et annet morsmål enn tysk.…

Les mer