17 stipend for å delta på sommerkurs og studieopphold i Tyskland – frist: uke 11

Også i år kan norske elever søke om stipend for å delta på studieopphold “Internationales Preisträgerprogramm” eller sommerkurs «Deutschland Plus» i Tyskland! Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (5 stipend) “Internationales Preisträgerprogramm” er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen og har en spesiell interesse for tysk språk og kultur. Programmet…

Les mer

Tyskkonkurranse: “Hvert eneste ord teller”

Den Tyske Ambassaden er i gang med en ny konkurranse for tyskelever i videregående skole. I fjor deltok over 1000 deltakere! Denne gangen er konkurransen et Scrabble-spill om vinter og vinteraktiviteter. Send en e-post til konkurranse@oslo.diplo.de for mer informasjon og for å få tilsendt spillebrettet i ppt-format. Løsningen kan leveres…

Les mer

Vårseminar om “komplekse tekster” i Tromsø – frist: 10. mars

TYSKFORUM og DAAD-lektor Veronika Hamann inviterer til et nytt vårseminar på torsdag 15. mars 2018, kl. 13.30-15.30 ved Kongsbakken vgs i Tromsø. Seminarets tema: “Samskriving og felles refleksjon om gode tekster” Skriving av komplekse tekster i fremmedspråkundervisningen utfordrer elever på mange måter, siden det krever en god del tekstkompetanse, læringsstrategier og…

Les mer

#velgtysk – Språkvalgkampanje 2018

Snart skal elevene i 7. klasse velge fremmedspråk. I den forbindelse drar TYSKFORUM i gang en språkvalgkampanje, rettere sagt en #velgtysk-kampanje. Kampanjen skal gjennomføres som en selfie-video-konkurranse med korte filmsnutter produsert av nåværende og tidligere tyskelever. Målet er også å få med kjente personligheter med en sterk tilknytning til Tyskland.…

Les mer

Gründerszene Berlin 2018 – frist 14.02.2018

  Studienreise vom 09.05.18 – 13.05.2018 Wie lassen sich das Thema „Gründerszene“ und der Gründergedanke sinnvoll in den DaF-Unterricht integrieren? In diesem Jahr bieten das TYSKFORUM und aubiko e.V. eine außergewöhnliche Reise in das Szenenleben Berlins mit seinen vielfältigen Startups und Gründergeschichten an. Bei dieser Reise steht die fachliche Weiterbildung aktiver…

Les mer