Regjeringens tiltaksplan om tyskopplæringen

Den norske regjeringen kom forrige uke med en tiltaksplan som skal føre til at flere lærer tysk: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-at-flere-skal-lare-tysk/id2459171/ “Blant annet foreslår regjeringen å utvide retten til støtte til korte studieopphold i Tyskland for hele skoleklasser.” – Torbjørn Røe Isaksen, utdanningsminister Vi i Tyskforum skal jobbe videre med å fremme rollen…

Les mer

Kurs i “Aktuelle Landeskunde” i Lübeck 8.-14.11.

Fra 8. til 14. November 2015 arrangeres det et videreutdanningskurs om “Aktuelle Landeskunde intensiv” i Lübeck, hvor det er foreløpig opp til 12 ledige plasser for tysklærere fra Estland, Norge, Sverige og Danmark. Programmet og stipendordningen finnes her: http://www.deutausges.de/freie-plaetze.html Søknaden skal sendes innen senest 20. oktober 2015 til info@deutausges.de Please…

Les mer

FST-spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i fremmedspråk

De tre språklærerforeningene (fransk, spansk og tysk) har gjennomført en spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i fremmedspråk på norske videregående skoler. http://fstnorge.blogspot.no/2015/09/sprreunderskelsen-om-den-skriftlig.html http://fstnorge.blogspot.no/2015/09/sprreunderskelsen-om-den-skriftlig.html Please follow and like us:

Les mer