DaF-viderutdanningskurs i Trier (20.-25.11.16)

Rogaland fylkeskommune og fakgseksjonen Tysk som fremmedspråk på Universitetet i Trier arrangerer igjen i 2016 et DaF-kurs i Trier. Kurset finner sted i uke 47 fra 20.-25. november 2016 og er rettet mot norske tysklærere på ungdomsskoler og videregående skoler.

Fagprogrammet omfatter bl.a. workshops om temaene “Europeisk referensramme”, “ordforrådtrening”, “ungdomsspråk”, “Hva er bra undervisning?” og “medier”. I tillegg er det planlagt en ekskursjon til Luxemburg og en tur til Luxemburgs parlament. Selvsagt blir du også kjent med Trier som “Tysklands eldste by” og “By i Europas sentrum”. Her kan du laste ned det foreløpige programmet

Det første kurset ble arrangert i 2015 og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Kurslederne jobber på fakultetet for Deutsch als Fremdsprache på Universitetet i Trier og er eksperter på dette området.

Kurset koster 350 Euro. Påmeldingsfristen er 25. juni 2016..

Spørsmål og/eller påmeldingen sendes til Ingrid Charlotte Søndenaa (Spesialrådgiver, Seksjon for opplæring i skole, Rogaland fylkeskommune) under adressen Ingrid.Charlotte.Soendenaa [at] rogfk.no.

Dette kurset kan finansieres gjenom et Erasmus+ KA1 mobilitetsstipend. Gjerne kontakt Ingrid Søndenaa,dersom du ønsker å søke om Erasmus+midler (gjennom skolen din) i år eller for neste år. Ytterlige informasjoner om Erasmus+ finner du på denne SIU-siden: http://siu.no/Videregaaende-opplaering/Erasmus-for-videregaaende-skole/Mobilitet-for-ansatte/(view)/11280

Comments are closed.