Tysk som fremmedspråk i verden – datainnsamling 2015

Auswärtiges Amt – pressemelding: […] Undersøkelsen “Deutsch als Fremdsprache weltweit” er den mest omfattende og aktuelle statistikken om betydningen og omfanget av tysk som fremmedspråk i hele verden. Med Auswärtiges Amt som initiativtaker og i samarbeid med Goethe-Institut, DAAD, ZfA og BVA, samler “Netzwerk Deutsch” inn dataene hvert femte år.

Undersøkelsen viser veldig gode tall og et optimistik framtidsperspektiv for tysk som fremmedspråk i Norge:

DaF weltweit 2015 - Norwegen

Last ned hele publikasjonen her.

Comments are closed.