Deutsch gemeinsam – Tysk i fellesskap 2017 – frist 07.04.2017

Tyskkonkurranse for norske videregående skoler

Den tyske, østerrikske og sveitsiske ambassaden og Goethe-Instituttet i Oslo inviterer i skoleåret 2016/2017 elever som har tysk som fremmedspråk til å delta i den tredje tyske språkkonkurransen:

„Tysk i fellesskap – Deutsch gemeinsam“

De tre tyskspråklige ambassadene og Goethe-Instituttet har gjennomført denne konkurransen to ganger tidligere, og både i fjor og i forfjor fikk vi inn veldig gode bidrag som ble belønnet med flotte premier.

Hvem kan delta?

Elever på videregående skole. Konkurransen er åpen for alle nivåer. Ved vurderingen av innsendte bidrag tar juryen hensyn til hvor lenge elevene har lært tysk på skolen.

Hva er oppgaven?

En oppgave om temaet «Heimat – hjemsted». Oppgaven kan gjøres som et gruppearbeid på opp til fem personer eller som individuelt arbeid. Vi ber tysklærerne om å bistå med oppgaven hvis dette er mulig og også sende den på e-post til Den tyske ambassaden i Oslo.

Hvilke formater er mulige?

En lyd- eller videopresentasjon (for eksempel en sketsj, et skuespill, en debatt, et foredrag, en sang). Vennligst send inn lenken til presentasjonen samt en tekstversjon. I tillegg ber vi om at dere sender oss det vedlagte påmeldingsskjemaet.

Hvilke premier kan vinnes?

  • For 6 grupper på opp til 5 deltakere et hotellopphold en helg i Berlin
  • Et hotellopphold en helg i Tyrol for 3 personer
  • Et språkkurs ved Goethe-Instituttet i Berlin for en person

Innlevering

Vi ber om innsending av oppgavene til og med den 7.4.2017 til kulturattaché Frauke Silberberg ved Den tyske ambassaden på følgende e-post-adresse: ku-1@oslo.diplo.de.

Kåring av vinnerne

En jury med representanter fra den tyske, den østerrikske og den sveitsiske ambassaden, Goethe-Instituttet i Oslo og norsk Fremmedspråksenteret vurderer oppgavene og kårer de beste bidragene.

Hele utlysningen kan lastes ned her (PDF).

Påmeldingsskjemaet kan lastes ned her (PDF).

Comments are closed.