Tysk-Norsk Ungdomsforum 2019

Søk nå!

Skrik eller skriv – ord for demokrati og frihet

13. Tysk-Norsk Ungdomsforum fra 11. til 14. oktober 2019 i Frankfurt am Main

Vi kan ytre oss fritt, vi kan reise, studere og arbeide i utlandet, vi kan utøve vår religion, planlegge vår egen fremtid og vi er i den heldige situasjon at vi lever i et trygge og fredelige land.

De fleste av oss tar i dag dette som en selvfølge. Men er det virkelig slik og vil det for alltid være slik? Vi ser stadig mer nasjonalistiske tendenser og flere og flere land ønsker økt grensekontroll. Trengs det ikke nå et opprop? – for demokratiske grunnverdier, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Det er her vi har bruk for deg! For også du kan gjøre en innsats. Hev stemmen din, still spørsmål og søk svar. Hva engasjerer deg og hva engasjerer du deg for? Hvordan skape oppmerksomhet når du ønsker å gjøre en forskjell? Hva kan du gjøre for å skape et fredelig og harmonisk samfunn? Og hvilken rolle spiller du i arbeidet med å bevare friheten vi i dag tar for gitt?

Disse og andre spørsmål vil oppta oss under det 13. Tysk-Norsk Ungdomsforum som vil finne sted fra 11.-14. oktober 2019 i Frankfurt am Main i tilknytning til Bokmessen i Frankfurt der Norge i år er fokusland.

Bli med og kom til Frankfurt der du vil bli kjent med andre tyske og norske ungdommer, delta i diskusjoner og oppleve flotte og inspirerende dager, og der også du kan bidra med dine meninger og holdninger.

Årets utlysning:

[gview file=”https://www.tyskforum.no/wp-content/uploads/2019/06/DNJF-2019-Norsk-_wbs.pdf”]

Comments are closed.