Facebook-Forum

Som medlem i Tyskforum får man tilgang til vår facebookgruppe, dvs.:

– interessante undervisningsmetoder

– et bredt nettverk av tysklærere fra alle nivåer

– en sterk delingskultur

– lenker til spennende sider

– gode råd om å gjennomføre klasseturer, studiereiser og utvekslingsprogrammer

– og mye mer

German_FB_FindUsOnFacebook-512

Comments are closed.