Vårseminar 2016 – “Tekstkompetanser”

I samarbeid med den Tyske akademiske Utvekslingstjenesten (DAAD) inviterer Tyskforum til to “vårseminarer” i mars og april i Stavanger og Bergen!

TEMA:

“En tekstkompetanselogg i undervisningen – hvordan lesingen og skriving av komplekse tekster kan fremmes over tid.”

 

Veronika Hamannmed Veronika Hamann (DAAD, UiB)

Lesing og skrivng av komplese tekster i fremmedspråkundervisningen utfordrer elever på mange måter, siden den krever en god del tekstkompetanser.

Dersom man har som målsetting å fremme disse kompetansene og dermed det å lese og skrive komplekse tekster, så finnes det mange ulike typer oppgaver og “scaffolding-metoder” til undervisningen.

Pga. den begrensete tiden er også fremming av læringsstrategier og selvstyringen gjennom elevene en sentral faktor.

Begge deler kan stimuleres i praksis gjennom en logg for tekstkompetanser, hvor et stort antall av ulike strategier og arbeidsmåter kan presenteres, samles, sammenlignes og anvendes.

I denne workshoppen skal ideen om loggen for tekstkompetanser presenteres, i tillegg skal det vises og drøftes forslag for mulige logginnlegg og deres bruk i undervisningen.

Datoer:

  • 11. mars 2016, kl. 15-18, Kathedralskole Stavanger
  • 08. april 2016, kl. 15-18, Universitet Bergen

KOSTNADER:

Deltakelsen i seminarene er gratis. Kostnadene for ankomst og eventuell overnatting må betales av deltakeren. Dersom skolen din ikke tilbyr midler for kursering, venligst kontakt oss ved styret [at] tyskforum.no. Vi tilbyr deg som medlem i Rogaland hhv. Hordaland delstipendier i dette tilfellet!

PÅMELDING:

Venligst meld deg på (forpliktenede) innen senest 01. mars per Epost til styret [at] tyskforum.no for en av de to kursene.

Vi forbeholder oss retten å avlyse kursene ved under seks deltakere. Inviter gjerne kollegene dine!

Vi planlegger å gjennomføre lignende kurs til høsten 2016 i 2-3 norske byer.

Comments are closed.