FST-spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i fremmedspråk

De tre språklærerforeningene (fransk, spansk og tysk) har gjennomført en spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i fremmedspråk på norske videregående skoler.

http://fstnorge.blogspot.no/2015/09/sprreunderskelsen-om-den-skriftlig.html

http://fstnorge.blogspot.no/2015/09/sprreunderskelsen-om-den-skriftlig.html

Comments are closed.