Fullføringsreformen – Hva skjer med 2. fremmedspråk i VGS?

Lang versjon (for politikere): Fullføringsreformen – Hva skjer med 2. fremmedspråk i VGS?

Kort versjon (for andre): Fullføringsreformen – Hva skjer med 2. fremmedspråk i VGS?

Comments are closed.