Initiativer

På denne siden finner du en oversikt over våre fag- og skolepolitiske initiativer.

Nordplus

Tyskforum fikk i 2017 midler fra Nordplus Horisontal til prosjektet “Sustainable Education of Teachers of German – The Need of Exchanging Ideas and Creating Innovation in Teaching German in Denmark, Estonia and Norway“. Prosjektet er et samarbeid mellom Tyskforum og tysklærerforeningene i Danmark og Estland. Prosjektet skal bl.a. bidra til…

Les mer

Uttalelse fra TYSKFORUM om årets skriftlige eksamener i Tysk II og III

På vegne av våre rundt 300 medlemmer har styret i TYSKFORUM informert Utdanningsdirektoratet om dets vurderinger av og synspunkter på årets eksamener i Tysk II og Tysk III samt dets anbefalinger for framtidige eksamener i Tysk nivå II og III. Les vårt brev til Udir her. [gview file=”https://www.tyskforum.no/wp-content/uploads/2017/06/170622-Tyskforum-uttalelse-eksamen-tyskII-III.pdf”]

Les mer

“Bunte Busse” – ny stipendordning for klassereiser til Tyskland – frist: 31.08.17

Tenker du også ofte at det ville vært fint med et stipendtilbud for tyskklasser som ligner Trollstipendet for franskelever? Tiden er inne! TYSKFORUM har med hjelp av eksterne midler opprettet en stipend- og reiseordning kalt “Bunte Busse”. Gjennom Bunte-Busse-stipend kan du som medlem i TYSKFORUM – norsk tysklærerforening få støtte…

Les mer

Tysk III – Quo vadis?

Für das Schuljahr 2016-17 hat sich das TYSKFORUM unter anderem vorgenommen, das “Leistungsfach Deutsch” – also Deutsch III – zu stärken. Doch wie sieht es eigentlich im Moment mit Deutsch III aus? Wie viele Schülerinnen und Schüler lernen gegenwärtig Deutsch auf Niveau III? Wie organisieren die Schulen dieses Angebot? Welche…

Les mer