Idédugnad for “Tysk i fellesskap”

TYSKFORUM hilser velkommen og støtter dette flotte initiativet fra den tyske ambassaden i Oslo. Når kunne du sist medbestemme over en tyskkonkurranse, slik at konkurransen kan lett gjennomføres i undervisningen din? Deltar med dine idéer og ønsker! Frist for tilbakemeldinger: 30. oktober 2016. Vi lodder ut tre aktuelle lærerbøker for tysk som fremmedspråk!

[gview file=”https://www.tyskforum.no/wp-content/uploads/2016/09/Tysk-i-fellesskap.pdf”]

Comments are closed.