Skriftlig eksamen våren 2018

Etter at vi gjennomførte en lignende spørreundersøkelse i fjor, har TYSKFORUM også i år gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse blant tysklærere og tyskelever rundt deres erfaringer med årets sentralgitte skriftlige eksamensoppgaver på nivå 1, 2 og 3.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til mer enn 700 tysklærere og deres elever.

På denne måten ønsket vi å få innspill slik at vi kan være med på en kontinuerlig videreutvikling av eksamensformatet og bidra til å forbedre dette. Dessverre fikk vi i år svært få tilbakemeldinger, noe som gjør det vanskelig å trekke noen fornuftige slutninger rundt årets eksamen. Vi ønsker likevel å offentliggjøre de tilbakemeldingene som kom inn.

Tilbakemelding fra lærere på eksamen nivå 1:

Tilbakemelding fra elever på eksamen nivå 1:

Tilbakemelding fra lærere på eksamen nivå 2:

Tilbakemelding fra elever på eksamen nivå 2:

Tilbakemelding fra lærere på eksamen nivå 3:

Tilbakemelding fra elever på eksamen nivå 3:

Comments are closed.