Regjeringens tiltaksplan om tyskopplæringen

Den norske regjeringen kom forrige uke med en tiltaksplan som skal føre til at flere lærer tysk:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-at-flere-skal-lare-tysk/id2459171/

“Blant annet foreslår regjeringen å utvide retten til støtte til korte studieopphold i Tyskland for hele skoleklasser.” – Torbjørn Røe Isaksen, utdanningsminister

Vi i Tyskforum skal jobbe videre med å fremme rollen og betydningen av motiverte og velutdannede tysklærere i regjeringens satsing på Tysk(lands)kompetansen. Følg med i utviklingen!

Comments are closed.