Nye veier i språkfagene? Språkkonferanse 24. september 2015

UiT og Fremmedspråksenteret invitererer til en språkkonferanse 24. september i Tromsø. Første del av dagen er felles program, så kommer to parallelle seksjoner med eksempler på undervisningsmetoder med både estetisk og teknologisk tilnærming. Hvordan bruke drama, nye medier, sang og film i språkundervisningen? Hvordan jobbe med digital samskriving, sammensatte tekster, grammatikk og nye medier? (Text fra språkkonferansens hjemmeside.)

Tyskfaget er godt representert med fire kolleger som holder foredrag. Er du også med?

Comments are closed.