NTNU: “Tyskland forteller” (videreutdanning 7,5 stp)

Tysk ved NTNU har et nytt studietilbud for lærere som underviser i tysk og andre interesserte i tysk språk, litteratur og kultur. Kurset har oppstart i februar 2016 og du kan søke på kurset ved å gå inn på denne nettsiden.

Søknadsfrist: 4. januar 2016.

Faglig innhold: 
Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i tysk språk, samtidslitteratur- og kultur, og at det arbeides med ulike sjangre og medieringsformer i et didaktisk perpektiv. Undervisningen tar sikte på å heve studentenes kompetanse i å forstå muntlig og skriftlig tysk, og gi dem trening i å skrive enklere tekster og kommunisere muntlig.

Læringsformer og aktiviteter:

  • Det gis 40 timer undervisning i Jena, i form av forelesninger, gruppearbeid, og ekskursjoner.
  • Nettmøter, i perioden februar- juni, 2016.
  • Nettbasert tilbakemelding på oppgave (mai).

Tid: 22.02. – 04.03. 2016.

Sted: Friedrich-Schiller Universitetet Jena, Institut für Auslandsgermanistik und Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Ernst Abbe Platz 8, 07743 Jena, Tyskland.

Hoveddelen av kurset undervises ved Universitetet i Jena  som et 2-ukers intensivkurs. Denne delen følges opp av 2 nettmøter og nettbasert tilbakemelding på innlevert oppgave i den andre halvdelen av vårsemesteret.

Ta kontakt med seniorkonsulet Helene Norbeck (helene.norbeck [at] ntnu.no) om du har spørsmål.

Comments are closed.