Lærerstipend

På denne siden finner alle stipendutlysninger for tysklærere vi kjenner til.
Ta kontakt med oss, hvis du skulle høre om flere stipend som er aktuelle for TYSKFORUM sine medlemmer.


Etterlyst: 17 kandidater til språkstipend/ studieopphold i sommer 2016 – frist 10.03.16

NB: Dette er et litt modifisert rundskriv fra Akershus fylkeskommune som er rettet mot videregående skoler i Akershus. De to nevnte stipend ① og ② samt følgelærerstipendet ③ er likevel tilgjengelige i hele Norge! Ta kontakt med rådgiveren i din fylkeskommune for å finne ut mer om søknadsprosedur og vilkår i din…

Les mer

Pestalozzi-Seminar i Tyskland – Frist: 27.02.16

Årets Pestalozzi-seminar finner sted i Tyskland under tittelen  “Challenging learning (and teaching) encounters“fra 27.-29. april . På denne siden finner du ytterlige informasjoner om seminaret. Die Arbeitssprache ist Deutsch. Arbeidsspråket er tysk. Seminaret arrangeres i Meißen. Auf På denne siden finner du lenken til arrangementet og til søknadssiden Søknadsfristen er…

Les mer

Udir: Kvalifiseringsstipend (frist 15. mai 2015)

Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning: Nå kan ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning få stipend for å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL). Søknaden skal komme fra skoleeier, og fristen er 15. mai. Les mer på udir.no!

Les mer