Elevutveksling


Sommerkurs og studieopphold i Tyskland – Søknadsfrist 10.04.19

  Norske elever kan også i år søke om totalt 17 stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland! Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (5 stipend) “Internationales Preisträgerprogram” er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold…

Les mer

Bunte Busse – ´Wenn jemand eine Reise tut´

Gemeinsam mit dem aubiko e.V. konzipierte TYSKFORUM Sprach- und Bildungsreisen nach Deutschland. Ziel der Reisen ist es, interkulturelle Begegnungen zu schaffen. Norwegische und Deutsche Schüler/-innen sollen sich kennenlernen, sich austauschen, diskutieren und nicht zuletzt gemeinsam eine tolle Zeit verbringen. Es ist unser Anspruch, dass Ihre Schüler/-innen in Kontakt mit Deutschen…

Les mer

“Bunte Busse” – ny stipendordning for klassereiser til Tyskland – frist: 31.08.17

Tenker du også ofte at det ville vært fint med et stipendtilbud for tyskklasser som ligner Trollstipendet for franskelever? Tiden er inne! TYSKFORUM har med hjelp av eksterne midler opprettet en stipend- og reiseordning kalt “Bunte Busse”. Gjennom Bunte-Busse-stipend kan du som medlem i TYSKFORUM – norsk tysklærerforening få støtte…

Les mer

Etterlyst: 17 kandidater til språkstipend/ studieopphold i sommer 2016 – frist 10.03.16

NB: Dette er et litt modifisert rundskriv fra Akershus fylkeskommune som er rettet mot videregående skoler i Akershus. De to nevnte stipend ① og ② samt følgelærerstipendet ③ er likevel tilgjengelige i hele Norge! Ta kontakt med rådgiveren i din fylkeskommune for å finne ut mer om søknadsprosedur og vilkår i din…

Les mer

“Aktiv Ungdom” midler til elevutveksling med tyske skoler – 2. februar 2016

Erasmus+ sitt delprogram “Aktiv Ungdom” begynner med neste runde! Finnes det allerede noen tysklærere i Norge som har satt i gang en norsk-tysk elevutveksling gjennom dette programmet? Eller skal du være den første? Bli kjent med mulighetene og betingelsene her: http://www.aktivungdom.eu.I tillegg finner du mer informasjon i hovedbrosjyren til programmet…

Les mer