TYSKFORUM melder bekymring om størrelsen på tyskklassene i norsk skole

Fredag 22.09.17 har styret i TYSKFORUM sendt følgende bekymringsmelding til alle utdanningssjefene i Norges 19 fylkeskommuner og til avdelingsdirektør skole i KS. Vi har bedt alle skoleeiere om å ta bekymringsmeldingen til etterretning og om å videresende meldingen til alle skoleledere ved norske ungdomsskoler og videregående skoler. Vi ser frem til å få svar fra vedkommende og vil på denne siden holde våre medlemmer oppdaterte om denne saken.

[gview file=”https://www.tyskforum.no/wp-content/uploads/2017/09/170922-Tyskforum-bekymringsmelding-klassestørrelse.pdf”]

Comments are closed.