Foreningen

 

Hva er og hva gjør Tyskforum – norsk tysklærerforening?


Tyskforum er den viktigste interesseorganisasjonen for tysklærere og andre tyskeksperter i Norge. Hvis du arbeider i grunnskole, videregående skole, høyskole, universitetet eller voksenutdanning, bør du være medlem hos oss. Vi er pådrivere for tyskfaget på alle nivåer.

Tyskforum fremmer tysk språk og kultur overfor og i samarbeid med norske utdanningsinstitusjoner, medier, næringsliv, og politiske institusjoner. Vi følger opp tyskdebatten i samfunnet og tar opp aktuelle temaer i artikler, bl.a. i vår egen publikasjon aktuelles og i skolebladene.

Her kan du lese et aktuelt intervju med oss i “Communicare 2017” (et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret).

Her kan du lese mer om medlemskapet hos oss.

Se her for våre vedtekter.

Selvfølgelig er vi også til stede i forskjellige sosiale medier:

Vi har et nært samarbeid bl.a. med Goethe-Institut, høyskolene og universitetene samt Fremmedspråksenteret i Halden. Se nærmere på siden Partner”

berlin_sunset

Comments are closed.