UiB: Nytt etterutdanningstilbud i fremmedspråksdidaktikk

Kurset skal gi lærarar på ungdomstrinnet fordjuping i framandspråksdidaktikk innanfor følgjande hovudområde:

  • Refleksjon over eigen praksis og elevane si læring
  • Læringsressursar

Kurset omfatter 10 studiepoeng og foregår 28.08.2015 – 01.12.2015. Les mer og søk om plass på UiB sine nettsider.

Comments are closed.