Vi kondolerer

Styret i Tyskforum – Norsk tysklærerforening – har mottatt nyheten om Signe Bøhns bortgang med stor sorg. Tyskforum sto Signe nært og mange i Tyskforum hadde også et nært forhold til Signe. Hennes mangeårige innsats for Tyskforum, især som foreningens styreleder, vil bli stående som svært verdifull. Med hennes bortgang har vi mistet en hjertelig kollega og en sterk stemme for tyskfaget i Norge. Tyskforum vil huske Signes arbeid for foreningen med stor takknemmelighet.

Comments are closed.