Sommerkurs- und Studienreise-Stipendien – Frist: 10.04.19Sommerkurs og studieopphold i Tyskland – Søknadsfrist 10.04.19

 

Norske elever kan også i år søke om totalt 17 stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland!

Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (5 stipend)

„Internationales Preisträgerprogram“ er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo-Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også et språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier. Studieoppholdet foregår fra 20. juni til 22. juli 2019.

Mer info: „Internationales Preisträgerprogramm“ – invitasjonsbrev til norske elever

Sommerkurs «Deutschland Plus» (12 stipend)

„Deutschland Plus“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tysk språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo-Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Sommerkurset holdes fra 15. juni til 04. juli 2019 i Lilienthal og Berlin.

Mer info: „Deutschland Plus“ –  invitasjonsbrev til norske elever

Hvem kan søke?

Elever i videregående skole som har gode tyskkunnskaper (tilsvarende tysk nivå 2). Elevene som søker, må ikke ha fylt 18 år før sommerkursets slutt.

Hvordan søke?

Søknaden skal skrives på arrangørens skjemaer. Elevene sender søknadene sine med tilhørende vedlegg til post@diku.no med „Stipend for sommerkurs i Tyskland“ i emnefeltet.

Søknadsfrist er 10. april 2019.

Mer Info:

 

Norske elever kan også i år søke om totalt 17 stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland!

Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (5 stipend)

„Internationales Preisträgerprogram“ er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo-Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også et språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier. Studieoppholdet foregår fra 20. juni til 22. juli 2019.

Mer info: „Internationales Preisträgerprogramm“ – invitasjonsbrev til norske elever

Sommerkurs «Deutschland Plus» (12 stipend)

„Deutschland Plus“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tysk språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo-Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Sommerkurset holdes fra 15. juni til 04. juli 2019 i Lilienthal og Berlin.

Mer info: „Deutschland Plus“ –  invitasjonsbrev til norske elever

Hvem kan søke?

Elever i videregående skole som har gode tyskkunnskaper (tilsvarende tysk nivå 2). Elevene som søker, må ikke ha fylt 18 år før sommerkursets slutt.

Hvordan søke?

Søknaden skal skrives på arrangørens skjemaer. Elevene sender søknadene sine med tilhørende vedlegg til post@diku.no med „Stipend for sommerkurs i Tyskland“ i emnefeltet.

Søknadsfrist er 10. april 2019.

Mer Info:

Kommentare sind geschlossen.