Nordplus-Projekt

Tyskforum fikk i 2017 midler fra Nordplus Horisontal til prosjektet „Sustainable Education of Teachers of German – The Need of Exchanging Ideas and Creating Innovation in Teaching German in Denmark, Estonia and Norway„. Prosjektet er et samarbeid mellom Tyskforum og tysklærerforeningene i Danmark og Estland.

Prosjektet skal bl.a. bidra til å følge opp Tysklandsstrategien i Norge og i Danmark fra hhv. 2014 og 2016. Samtidig er det ønskelig å øke motivasjonen til tyskelevene og styrke statusen til tysk språk.

Hovedmålet til prosjektet er utveksling av god undervisningspraksis mellom de tre partnerlandene. Prosjektet vil ta i bruk den nyeste forskningen på feltet i utarbeidelsen av ny metodikk og undervisningsmateriell.

Prosjektet er toårig, avsluttes sommeren 2019 og er et samarbeid mellom

  • Der estnische Deutschlehrerverband
  • Der dänische Verband für Gymnasial- und Handelsschullehrer
  • Der norwegische Deutschlehrerverband – TYSKFORUM
  • Das Center of Excellence in Education an der Universität Tromsø als wissenschaftlicher Begleiter und Deutschstudenten der UiT als Beobachter
  • Drei Musterschulen (Lehrer und Schüler), die innovatives Lernmaterial entwickeln und erproben helfen, u.a. Nesodden vgs. og U. Pihl vgs. i Bergen
  • Der dänische Unternehmensfond (Fonden for entreprenørskab)

I forbindelse med prosjektet arrangeres tre arbeidsmøter/ konferanser i Tallinn (vår 2018), København (høst 2018) og Oslo (vår 2019). Gjør det kjent med våre foreløpige resultater og flere inspirerende presentasjoner fra prosjektmøtene ved å klikke på de nedenstående lenkene.

 

Kommentare sind geschlossen.