Was ist Erasmus+Hva er Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Økte ferdigheter innen fremmedspråk er en naturlig del av internasjonalisering og en viktig del av Erasmus+-programmet.

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i ett integrert program. Sammenlignet med de foregående programmene har Erasmus+ en mer tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, men også mellom utdanning og andre sektorer. I Erasmus+ blir alle programaktivitetene organisert under tre hovedtiltak:

  • Mobilitet
  • Samarbeid
  • Policy

Erasmus+ retter seg mot alle utdanningsnivå og støtter mobilitet blant elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner. Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020, som er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. I budsjettforslaget for perioden 2021-2027, som ble lagt frem i mai i år, er det foreslått en dobling av dagens Erasmus+-budsjett.

Følgende presentasjon av Erasmus+ med kommentarer gir en god oversikt over strukturen i programmet og hvilke muligheter som finnes:

Erasmus+ rommer tiltak som internasjonal erfaringsutveksling og mulighet for strategisk utvikling av skoler og barnehager. Norske skoler kan samarbeide med andre skoler, men også med bedrifter, lokalmiljø og utdanningsinstitusjoner på andre nivåer. For ansatte i skole og barnehage er det mulighet til å få midler til å:

  • delta på europeiske etterutdanningskurs (NB! Tyskforum poster mye informasjon om slike kurs)
  • undervise ved en skole i Europa
  • hospitere ved en skole eller relevant institusjon i Europa

Mer info finnes her.

Norske skoler kan gjennom strategisk partnerskap eller skoleutvekslingspartnerskap få støtte til samarbeidsprosjekter med europeiske partnere. Partnerskapene kan variere i størrelse og innretning:

  • mindre skolepartnerskap (med f.eks. fokus på fremmedspråk)
  • større partnerskap mellom minst tre institusjoner
  • tverrsektorielle partnerskap
  • partnerskap mellom lokale eller regionale utdanningsmyndigheter

For mer utfyllende informasjon, besøk diku.no, eller kontakt Tyskforum.

 

Kommentare sind geschlossen.