Aldri har færre valgt fremmedspråk

Aldri før har færre elever valgt fremmedspråk i norsk skole. Tall fra Utdanningsdirektoratet fra desember 2020, som Fremmedspråksenteret har analysert, viser at 74,1 % av norske 8. klassinger har valgt fremmedspråk. Dette er en nedgang på 1,4 % fra i fjor – en like stor nedgang som året før. Tallet er det laveste siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Tysk taper videre terreng i forhold til spansk, og har en nedgang på 2,2 % siden i fjor. Forskjellen mellom tysk og spansk ligger nå på hele 12,3 %. Fransk forholder seg stabilt og har kun en minimal nedgang på 0,1 % siden i fjor. Nå trengs det en bred innsats og en holdningsendring til fremmedspråkene for å få snudd denne dystre utviklingen.

Hva mener du bør gjøres for å snu denne trenden? Send oss dine innspill.Aldri før har færre elever valgt fremmedspråk i norsk skole. Tall fra Utdanningsdirektoratet fra desember 2020, som Fremmedspråksenteret har analysert, viser at 74,1 % av norske 8. klassinger har valgt fremmedspråk. Dette er en nedgang på 1,4 % fra i fjor – en like stor nedgang som året før. Tallet er det laveste siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Tysk taper videre terreng i forhold til spansk, og har en nedgang på 2,2 % siden i fjor. Forskjellen mellom tysk og spansk ligger nå på hele 12,3 %. Fransk forholder seg stabilt og har kun en minimal nedgang på 0,1 % siden i fjor. Nå trengs det en bred innsats og en holdningsendring til fremmedspråkene for å få snudd denne dystre utviklingen.

Hva mener du bør gjøres for å snu denne trenden? Send oss dine innspill.

Kommentare sind geschlossen.