Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 ble gjennomført torsdag, 28. oktober, online via Zoom. Det var 21 medlemmer til stede på det meste. Under møtet ble de viktigste hendelsene fra driftsåret 2020/2021 presentert, samt handlingsplanen for 2021/2022 ble lagt frem. Denne ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Referat fra årsmøtet finner du her.

Nytt styre og valgkomité ble enstemmig valgt med følgende resulatet:

Styre:

Verv 2021 Kommentar
Leder Andrea Vaske valgt for ett år (2021-2022)
Nestleder Anja Pietzuch valgt for to år (2021-2023)
Sekretær Nina Eidsten valgt for to år (2021-2023)
Kasserer Jutta Birnbickel valgt for ett år (2021-2022)
Styremedlem Anne Reiher valgt for to år (2021-2023)
Styremedlem (PR/ IT) Sjur Rynningen Bie-Lorentzen valgt for to år (2021-2023)
Styremedlem (stud./ungs.)

 

Tor Martin Hegrenes valgt for ett år (2021-2022)
Varamedlem Caroline Howarth valgt for ett år (2021-2022)
 

Varamedlem

 

Ute Wengorz

 

valgt for ett år (2021-2022)

 

 

Valgkomité:

Verv Kommentar 2021-22
Valgkomité (1) valgt for ett år Mara Weise
Valgkomité (2) valgt for ett år Mona Gundersen Røvik
Valgkomité (3) valgt for ett år Alexander John Smith-Hald

 

Kommentare sind geschlossen.