BlimE – Lær deg et fremmedspråk!

TYSKFORUM – Norsk Tysklærerforening, Fransklærerforeningen og Spansklærerforeningen (ANPE) ønsker å bidra til å øke antallet elever som velger fremmedspråk i 8. klasse.

Ifølge Fremmedspråksenteret er situasjonen i dag slik:
«Skuleåret 2021-22 […] 73,9 % av Noreg sine 8.-klassingar valt framandspråk. Det er ein knapp nedgang på 0,2 % frå i fjor, og ein innbremsing av den negative utviklinga vi har sett dei siste åra. Talet på elevar som vel framandspråk held fram med å være på det lågaste sidan innføringa av Kunnskapsløftet i 2006 (80 %)

Selv om trenden ser ut til å stanse, er det veldig viktig at elevtallene i fransk, spansk og tysk øker igjen når fremtidens behov for fremmedspråk på skole, universitet, forretningsliv og internasjonalt samarbeid skal dekkes. Altfor mange elever velger bort fremmedspråk til fordel for «enklere» eller «mer praktiske» fag. Språkfagene kan ha et dårlig rykte om å være tørre og teoretiske. Samtidig har en praktisk og kommunikativ tilnærming vært en del av læreplanen i fremmedspråk siden 2006. Det er gøy, spennende og nyttig å lære seg et nytt språk! Dette må elever og foreldre vite om når de velger (eller vurderer å velge bort) fremmedspråk.

Vil du være med og motivere en ny generasjon elever til å lære seg et fremmedspråk? Da er dette opplegget til deg. Last det ned her. Ta med språklærerkollegaene, besøk elevene i 7. klasse på din nærmeste barneskole og skap interesse for språk med musikk, dans, og allsang!

Vi ønsker at fremmedspråk også i fremtiden forblir førstevalget!

Opplegget kan gjennomføres av én lærer, men det fungerer best med flere språklærere. Skal dere dele klassen i språkgrupper, er det viktig at alle lærere har hver sin PC.

Vennlig hilsen,
Språklærerforeningene

Verv elever til fremmedspråk BlimE-opplegg

Kommentare sind geschlossen.