Det var en gang to brødre – Elevkonkurranse om Brødrene Grimms eventyr

Bakgrunn og målsetting

Brødrene Grimm samlet inn eventyr og publiserte Tysklands største boksuksess i 1812. Historiene om Askepott, Rødhette, Snøhvit og Tornerose er verdenskjente og oversatt til mange språk fra hele verden. Også i tyskundervisningen har eventyrene sin plass, og de fleste elever i Norge kjenner dem.

I år er blant annet eventyr og elever i ungdomsskolen satsningsområder for Tyskforum. Med denne konkurransen ønsker vi å utfordre både lærere og elever på ungdomsskolene i hele landet til å jobbe kreativt med Brødrene Grimms eventyr.

Kriterier for deltakelse:

Konkurransen er for tyskelever på alle nivåer ved alle ungdomskoler i Norge (8.-10.klasse) og skal være på tysk.

Elevene kan delta enkeltvis eller i mindre grupper. Vi forutsetter at læreren gjør oss oppmerksom på elever med tysk som morsmål, slik at konkurransen foregår på en rettferdig måte. Elevene skal arbeide kreativt og selv stå for utformingen og gjennomføringen.

Konkurransens innhold:

Ta utgangspunkt i et eventyr fra brødrene Grimm. Jobb kreativt med eventyret, lag et skuespill, en rap, en sang, en tegneserie, en film e.l. som du/dere sender til oss. Arbeidet skal være på tysk. Dere kan gjerne bearbeide eventyret og tilpasse det til en annen tid, en annen setting, endre språk og innhold. Vis engasjement og fantasi!

Innlevering:

Bidragene sendes inn til oss på mail: online@tyskforum.no.
Ved ekstra store filer, bruk gjerne programmer som wetransfer, dropbox e.l.

Innleveringsfrist: 28. april 2023

 

Vurderingskriterier:

Juryen vil legge særlig vekt på kreativitet, helhetlig utforming, kommunikasjonsevne, og tyske språkkunnskaper i henhold til nivået dere er på (8.-10. trinn).

Premier:

Premiene er tenkt å brukes til fornøyelse for hele tyskklassen/-gruppen og burde ikke fordeles kun blant de enkelte deltakerne.

  • Førstepremie: 10.000 kr
  • Andrepremie: 5.000 kr
  • Tredjepremie: 2.000 kr

Arrangør: Tyskforum – Norsk Tysklærerforening

 

Forslag undervisningsmateriale:

Kommentare sind geschlossen.