Gesucht: 17 Kandidaten für Sprachstipendium/ Studienaufenthalt im Sommer 2016 – Frist 10.03.16Etterlyst: 17 kandidater til språkstipend/ studieopphold i sommer 2016 – frist 10.03.16

NB: Dette er et litt modifisert rundskriv fra Akershus fylkeskommune som er rettet mot videregående skoler i Akershus. De to nevnte stipend ① og ② samt følgelærerstipendet ③ er likevel tilgjengelige i hele Norge! Ta kontakt med rådgiveren i din fylkeskommune for å finne ut mer om søknadsprosedur og vilkår i din fylkeskommune!

„Akershus fylkeskommune har også i 2016 gleden av å kunne videreformidle invitasjonen til å nominere kandidater til tyske språkstipend i sommer. De tyske stipendene gir elever som er interessert i tysk språk og kultur, en flott mulighet til å ha et lengre opphold i Tyskland. Vi håper derfor at skolen vil være behjelpelig med å finne gode kandidater. Språkstipendene stilles til rådighet fra Forbundsrepublikken Tyskland og gir til sammen 17 elever fra Norge muligheten til å delta i ett av de følgende studieoppholdene i Tyskland, sommeren 2016.

① Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (tidligere helstipend)


Internationales Preisträgerprogram er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo – Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier. Oppholdet vil foregå mellom 22. juni og 22. juli 2016.

② Sommerkurs «Deutschland plus – Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde“ (tidligere delstipend)


„Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tyske språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo – Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Sommerkurset finner sted fra 23. juni til 14.juli i Marne i Nord-Tyskland.

Hvem kan søke?

Aktuelle kandidater må være elev på videregående skole og ha hatt tysk i minst to år med gode faglige resultater. Elevene må være mellom 15 og 17 år og kan ikke ha fylt 18 år før oppholdet er avsluttet. Det er viktig at kandidatene er motiverte, og at de kan tilpasse seg livet i en tysk vertsfamilie og i den internasjonale studentgruppen på en god måte. Elevene som skal delta, kan ikke ha tysk som morsmål eller ha tyske foreldre, og de kan ikke ha deltatt på offisielle tyske program tidligere.

Søknadsfrist:

Søknader fra interesserte kandidater sendes til Akershus fylkeskommune innen 10. mars. Undersøk søknadsfristen i din fylkeskommune!
Hver skole kan nominere maksimalt to elever til Akershus fylkeskommune. Undersøk hvor mange elever hver skole kan nominere i din fylkeskommune!

Søknaden:

Søknadene må sendes som brevpost i fire kopier, derav minst én original og skal inneholde:

Alle dokumenter må skrives på tysk eller engelsk. Vennligst se denne sjekklisten for mer informasjon om hva en søknad skal inneholde.

Merk at det i sjekklisten ikke står motivasjonsbrev, da det ikke er et krav fra arrangøren/SIU, men fra Akershus fylkeskommune. Det trenger vi for bedre å kunne vurdere søknadene. Undersøk om din fylkeskommune krever et motivasjonsbrev i tillegg!

Merk også at søknadsskjemaene er skrivbare PDF’er så eleven må fylle ut skjemaene på PC og deretter skrive de ut. Søknadsskjemaene vil etter hvert også bli lagt på SIUs hjemmeside, men foreløpig er det fjorårets skjemaer som ligger der.

Søknadene sendes til din rådgiver i din fylkeskommune. Spørr din avdelingsleder for fremmedspråk eller skoleledelsen, hvis du ikke vet hvem rådgiveren i fylkeskommunen er.

Nominasjonsprosessen

På grunnlag av de innkomne søknadene nominerer fylkeskommunen to kandidater per studieopphold, helst en gutt og en jente, i prioritert rekkefølge og sender søknadene til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for videre behandling.

③ Følgelærer til sommerkurset «Deutschland plus – Kurse zur deutschen Sprache und Landeskultur»

Vi ber også om at muligheten for å være følgelærer gjøres kjent blant tysklærerne på skolene. Følgelæreren skal følge opp gruppen før, under og etter oppholdet, samt undervise cirka to timer per dag. Det betales lønn på NOK29 000 til følgelæreren og reiseutgiftene dekkes. Følgelæreren mottar i tillegg en godtgjørelse på 200 EUR per uke. Interesserte lærere kan henvende seg Vigdis Berg (tel. 55 30 38 53,vigdis.berg [at] siu.no) eller Marthe Vaagen, marthe.vaagen [at] siu.no for mer informasjon. Søknadsfrist 15.mars.

Kommentare sind geschlossen.