Høringsinnspill – Skriftlig innspill fra fransk, spansk og tysk lærerforening i Norge

Høringsuttalelse om tilleggspoeng for programfag fremmedspråk i videregående opplæring

Høringsuttalelsen er utarbeidet i fellesskap av de tre språklærerforeningene i Norge: Fransklærerforeningen, Den norske spansklærerforening (ANPE) og Tyskforum (Tysk språklærerforening). Vi retter vår bekymring mot forslaget i Meld. St. 20 (2023-2024) om fjerning av tilleggspoeng for programfag fremmedspråk i videregående opplæring, og oppfordrer sterkt til at disse beholdes.

Les hele uttalelsen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-innspill/?dnid=45814&h=10005107

 

Kommentare sind geschlossen.