Kontingent 2016-17

Kjære Tyskforum-medlem,

her følger kontingentkravet for medlemsåret 01.09.2016 – 31.08.2017.

Hvis du er regulært medlem, ber vi deg om å betale regulær kontingent på kr 250,- til konto 9235 26 74089. Betalingsfrist er 30.09.2016. Merk innbetalingen med «[Ditt etternavn] kontingent 2016-17».

Hvis du er student eller pensjonist, ber vi deg om å innbetale redusert kontingent på kr 150,- til konto 9235 26 74089 med frist 30.09.2016. Merk innbetalingen med «[Ditt etternavn] kontingent 2016-17».

Hvis du er usikker om din status, ta kontakt med undertegnende før du innbetaler noe.

Betalingsfrist er 14 dager, dvs. 30.09.2016

Ved sen betaling av kontingent medfører et purregebyr på kr. 50,-.

Vi anbefaler på det sterkeste å betale kontingenten umiddelbart, mens du husker det!

Ditt bidrag benyttes til å opprettholde og utvide vår virksomhet, f.eks. arrangere Tysklærerdagene, utgi medlemsbladet, utdele stipend o.l. For mer informasjon om hva din kontingent benyttes til, se f.eks. www.tyskforum.no/no/ueber-uns/satzung, www.tyskforum.no generelt og følg med i vår Facebook-gruppe.

NB: Etter beslutning fra siste årsmøte vil du f.o.m. september 2016 få kontingentkrav alltid i begynnelsen av medlems- og regnskapsåret. Det neste kravet kommer derfor i september 2017 og vil da gjelde medlems- og regnskapsåret 01.09.2017 – 31.08.2018.

Med vennlig hilsen fra Tromsø,
på vegne av foreningens styre,
Jutta Birnbickel (kassereren)

Kommentare sind geschlossen.