2015/09 – FST-brev til UDIR – skriftlig eksamen i fremmedspråk (vgs.)

Fra 4/9 til og med 15/9 arrangerte FST-gruppen en spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i vgs. Denne spørreundersøkelsen ble gjennomført av 209 lærere over hele landet, medlemmer i Den norske spansklærerforeningen, Fransklærerforeningen i Norge og Tyskforum – Norsk tysklærerforening. Spørreundersøkelsenes resultater ga grunn for en felles uttalelse overfor UDIR.

Her finner du vårt brev til UDIR.

 

Comments are closed.