Vårseminar 2017 – “Tekstkompetanser” – Frist: 15. mars

I samarbeid med den Tyske akademiske utvekslingstjenesten (DAAD) inviterer Tyskforum til årets “vårseminar” – 20. mars i Tromsø!

TEMA:

“En tekstkompetanselogg i undervisningen – hvordan lesingen og skriving av komplekse tekster kan fremmes over tid.”

Veronika Hamannmed Veronika Hamann (DAAD, UiB)

Lesing og skrivng av komplese tekster i fremmedspråkundervisningen utfordrer elever på mange måter, siden den krever en god del tekstkompetanser.

Dersom man har som målsetting å fremme disse kompetansene og dermed det å lese og skrive komplekse tekster, så finnes det mange ulike typer oppgaver og “scaffolding-metoder” til undervisningen.

Pga. den begrensete tiden er også fremming av læringsstrategier og selvstyringen gjennom elevene en sentral faktor.

Begge deler kan stimuleres i praksis gjennom en logg for tekstkompetanser, hvor et stort antall av ulike strategier og arbeidsmåter kan presenteres, samles, sammenlignes og anvendes.

I denne workshoppen skal ideen om loggen for tekstkompetanser presenteres, i tillegg skal det vises og drøftes forslag for mulige logginnlegg og deres bruk i undervisningen.

DATO:

  • 20. mars 2017, kl. 13-16, Universitetet i Tromsø

STED:

  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, A-fløya
  • SVHUM A 3021 (Rådsrom): http://bit.ly/2lu4uP0

KOSTNADER:

Deltakelsen i seminaret er gratis. Kostnadene for ankomst og eventuell overnatting må betales av deltakeren. Dersom skolen din ikke tilbyr midler for kursering, vennligst kontakt oss ved styret [at] tyskforum.no. Vi tilbyr deg som medlem i Troms delstipendier i dette tilfellet!

PÅMELDING:

Vennligst meld deg på (forpliktenede) innen senest 15. mars per e-post til styret [at] tyskforum.no.

Vi forbeholder oss retten å avlyse kurset ved under fem deltakere. Inviter gjerne kollegene dine, seminaret er åpent for ikke-medlemmer også!

Velkommen!

Comments are closed.