Felles språklærerdag 21. mars 2015

De tre språklærerforeningene planlegger en felles språklærerdag med temaet „Vi lærer språk med sang og film“ på 21. mars 2015 i lokalenene til nye Blindern vgs i Oslo. Som medlem i Tyskforum får man rabatt – alle som ikke ennå er medlem men deltar får ett år gratismedlemskap hos oss….

Les mer