Svar fra Udir på Tyskforums brev

Vi viser til brev som Tyskforum sendte til Udir 31. mai ang. årets eksamen (les det her). Vi har nå fått et utfyllende svar fra Udir som du kan lese i sin helhet her:

Svar på Tyskforums brev til Udir

Kommentare sind geschlossen.