Sommerkurs i Tyskland

Bli med på sommerkurs i Tyskland! Elever på videregående skole mellom 15 og 17 år kan søke om stipend til sommerkurs i Tyskland. Elevene får en unik mulighet til å bli bedre kjent med tysk språk og kultur. Diku søker også en følgelærer til programmet Deutschland Plus 2020. Søknadsfrist: 11.…

Weiterlesen

IDV-Magazin Dezember 2019

Die Ausgabe 96 (Dezember 2019) des IDV-Magazins ist jetzt online erschienen. Das Magazin als PDF finden Sie unten. Tyskforum ist Mitglied bei dem IDV. Diese reichhaltige Ausgabe mit ihren 94 Seiten, die der ersten Internationalen Delegiertenkonferenz des IDV (IDK 2019 Leipzig) gewidmet ist, bei der auch Tyskforum teilgenommen hat, bildet…

Weiterlesen

Invitasjon til bidrag – V NJMLM CONFERENCE

Konferansen «Curricula and national standards in foreign language teaching» arrangeres 23.-24. april 2020 på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, arrangert av V Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference. Og DU har muligheten til å bidra. Forum for fremmedspråksdidaktikk ved UiA inviterer lærere, lærerutdannere, lærerstudenter, forskere og stipendiater til å…

Weiterlesen