Gesucht: 17 Kandidaten für Sprachstipendium/ Studienaufenthalt im Sommer 2016 – Frist 10.03.16

NB: Dette er et litt modifisert rundskriv fra Akershus fylkeskommune som er rettet mot videregående skoler i Akershus. De to nevnte stipend ① og ② samt følgelærerstipendet ③ er likevel tilgjengelige i hele Norge! Ta kontakt med rådgiveren i din fylkeskommune for å finne ut mer om søknadsprosedur og vilkår i din…

Weiterlesen