SIU/ Erasmus+ Mobilitet for ansatte i skolesektoren – 2. februar 2016

Erasmus+ programmet går i neste runde! Det er igjen mulig å søke om støtte (mobilitetsmidler) for å delta på etterutdanningskurs i bl.a. Tyskland og Østerrike. Bli kjent med mulighetene i Erasmus+ programmet på nettsidene til SIU

Både i Tyskland og i Østerrike finner man mange forskjellige etterutdanningstilbud for tysklærere som kan finansieres med Erasmus+ midler. Se for eksempel:

 

Søknadsprosessen er lettere enn det ser ut på SIU sine sider. Mange lærere og skoler i Norge har klart det før. Sjekk for eksempel listen „Tildeling 2015 – Erasmus+ – Mobilitet – Skole og barnehage (KA101)“ og ta kontakt med Jåttå videregående skole (Kompetanseheving for tysklærere) eller Sandefjord videregående skole (Mobilitetsprosjekt for fremmedspråklærere) for nyttige tips om søknadsprosessen og generelt fremgangsmåten.

Husk at det er skoleledelsen som må søke om Erasmus+ mobilitetsmidler. Det er også mulig at en kommune søker på vegne av alle sine grunnskoler, eller at en konsortium (flere skoler) søker om midlene. Ta gjerne også en titt på denne artikklen om internasjonaliseringsarbeidet i grunnskolen, og skoleledelsens viktige rolle i dette arbeidet.Erasmus+ programmet går i neste runde! Det er igjen mulig å søke om støtte (mobilitetsmidler) for å delta på etterutdanningskurs i bl.a. Tyskland og Østerrike. Bli kjent med mulighetene i Erasmus+ programmet på nettsidene til SIU

Både i Tyskland og i Østerrike finner man mange forskjellige etterutdanningstilbud for tysklærere som kan finansieres med Erasmus+ midler. Se for eksempel:

 

Søknadsprosessen er lettere enn det ser ut på SIU sine sider. Mange lærere og skoler i Norge har klart det før. Sjekk for eksempel listen „Tildeling 2015 – Erasmus+ – Mobilitet – Skole og barnehage (KA101)“ og ta kontakt med Jåttå videregående skole (Kompetanseheving for tysklærere) eller Sandefjord videregående skole (Mobilitetsprosjekt for fremmedspråklærere) for nyttige tips om søknadsprosessen og generelt fremgangsmåten.

Husk at det er skoleledelsen som må søke om Erasmus+ mobilitetsmidler. Det er også mulig at en kommune søker på vegne av alle sine grunnskoler, eller at en konsortium (flere skoler) søker om midlene. Ta gjerne også en titt på denne artikklen om internasjonaliseringsarbeidet i grunnskolen, og skoleledelsens viktige rolle i dette arbeidet.

Kommentare sind geschlossen.