Høring Liedutvalget

Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied leverte sin utredning, NOU 2019: 25 „Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring“, til kunnskaps- og integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Vi har satt sammen de viktigste påvirkningene dette vil få for fremmedspråk i dokumentet under. Les, ta det beste med deg og svar på høringen her.
Status: På høring

Høringsfrist: 01.07.2020

NOU oppfordring

Kommentare sind geschlossen.