Ibsen og Tyskland på NDT18

Årets kulturekskursjon under #NDT18 tar oss til Grimstad hvor vi skal rusle i fotsporene til Ibsen og Hamsun lørdag 1. desember. Det hele avsluttes på Apotekergaarden med et foredrag om Ibsen og Tyskland av førsteamanuensis og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Jens-Morten Hanssen.

Da Ibsen på slutten av attenhundretallet ble hyllet som det moderne dramaets far og en av Europas fremste forfattere hadde han gått en vei som gikk via Tyskland. Det var tyske forlag som introduserte ham for det sentraleuropeiske bokmarkedet på 1870-tallet. Det var her Ibsen opplevde sin første store teatersuksess utenfor Skandinavia med «Samfundets støtter». Ibsen bodde i Tyskland i til sammen atten år. Hva betydde disse årene for hans forfatterskap? Hvordan la Ibsens tyske suksess grunnen for hans senere internasjonale gjennombrudd?

Jens-Morten Hanssen er førsteamanuensis og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket med PhD på en doktoravhandling om Ibsen på tyske teaterscener i perioden 1876-1918 som han disputerte over ved Universitetet i Oslo i februar 2018. Fra 2001-2014 var han redaktør for det trespråklige ressurs-, kunnskaps- og informasjonsnettstedet Ibsen.net. I 1997 tok han en cand.philol.grad i tysk litteratur med en hovedoppgave om Thomas Manns «Doktor Faustus». Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, i første rekke om Ibsen og Bjørnson. En bokversjon av hans doktoravhandling publiseres i januar 2019 med tittelen «Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Study» (Narr Francke Attempto Verlag).

Arrangementet er et samarbeid mellom Tyskforum – Norsk tysklærerforening, Grimstad bys museer/Ibsen-museet og Ibsen- og Hamsundagene.

Kommentare sind geschlossen.