Internasjonal sommerakademie for tysk som fremmedspråk: 18.- 29.07.2016 in Göttingen

Fra 18. til 29. juli 2016 arrangeres det et to-ukers-kurs for lærere av tysk som fremmedspråk, på LehrerInstitut für Interkulturelle Kommunikation (IIK) i Göttingen.
Temaet til sommerakademiet 2016 er: “Yrkesrettet læring og formidling av tysk”

Flere informasjoner, et detaljert program og muligheten til påmelding finner du her.

Generell plan for kurset:

  1. uke: Tysk som fremmedspråk i sammenheng med næringslivet og yrkesutdanning
  2. uke: vitenskaplig kommunikasjon i tysk som fremmedspråk og forberedelse på studiene

Begge ukene kompleteres av et rammeprogram.

Prisen for deltakelse for begge ukene er 590 Euro, i tillegg kommer kosthold og overnatting.

Påmeldingsfristen er 3. Juli 2016

Comments are closed.