Gesucht: 17 Kandidaten für Sprachstipendium/ Studienaufenthalt im Sommer 2016 – Frist 10.03.16Etterlyst: 17 kandidater til språkstipend/ studieopphold i sommer 2016 – frist 10.03.16

NB: Dette er et litt modifisert rundskriv fra Akershus fylkeskommune som er rettet mot videregående skoler i Akershus. De to nevnte stipend ① og ② samt følgelærerstipendet ③ er likevel tilgjengelige i hele Norge! Ta kontakt med rådgiveren i din fylkeskommune for å finne ut mer om søknadsprosedur og vilkår i din…

Les mer

SIU/ Erasmus+ Mobilitet for ansatte i skolesektoren – 2. februar 2016

Erasmus+ programmet går i neste runde! Det er igjen mulig å søke om støtte (mobilitetsmidler) for å delta på etterutdanningskurs i bl.a. Tyskland og Østerrike. Bli kjent med mulighetene i Erasmus+ programmet på nettsidene til SIU Både i Tyskland og i Østerrike finner man mange forskjellige etterutdanningstilbud for tysklærere som…

Les mer

Deutsche Auslandgesellschaft (DAG): Fortbildungsstipendien 2016Deutsche Auslandgesellschaft (DAG): Etterutdanningsstipend 2016

Auch im Jahr 2016 bietet die Deutsche Auslandsgesellschaft (DAG) wieder eine ganze Reihe interessanter Fortbildungen und Stipendien an. Machen Sie sich schon jetzt mit den aktuellen Angeboten der DAG vertraut: Fortbildungsangebot für Deutschlehrkräfte 2016: Nordeuropa Homepage der DAG: http://deutausges.de    Også i 2016 inviterer Deutsche Auslandsgesellschaft (DAG) til en rekke…

Les mer

GI: Fortbildungsstipendien 2015-16 (Frist: 15. Oktober 2015)GI: Etterutdanningstipend 2015-16 (Frist: 15. oktober 2015)

Auch in diesem Jahr schreibt das Goethe-Institut Oslo wieder attraktive Fortbildungsstipendien für Deutschlehrende aus. Machen Sie sich hier mit dem Fortbildungsangebot bekannt und nutzen Sie diese Chance – bewerben Sie sich! Bewerbungsfrist ist der 15. Oktober 2015.Også i år utlyser Goethe-Institut Oslo flere attraktive etterutdanningsstipend for tysklærere. Bli kjent med…

Les mer